Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin tuyên truyền Dịch vụ công

- Kế hoạch số: 3387/KH-SGDDT, ngày 27 tháng 12 năm 2021 V/v cải cách hành chính ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025

- Kế hoạch số 1664/KH-SGDDT ngày 13/07/2021 V/v nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021 của ngành Giáo dục

- Công văn số 2889/SGDDT-VP ngày 14/11/2021 V/v hướng dẫn thực hiện kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến/tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục “ Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT

- Công văn số 1692/SGDDT-VP ngày 15/07/2021 V/v quy trình hướng dẫn đăng ký giải quyết hồ sơ về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT qua môi trường trực tuyến

- Công văn số 1085/SGDĐT-VP ngày 16/06/2020: V/v triển khai thực hiện Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 về phê duyệt danh mục, lộ trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

- Thông báo số 557/TB-SGDĐT ngày 26/03/2020: V/v thông báo về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Công văn số 2448/SGDDT-VP ngày 08/10/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1306 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...