Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v triển khai thực hiện Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 về phê duyệt danh mục, lộ trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1085/SGDDT-VP
Ngày ban hành 15/06/2020
Ngày hiệu lực 15/06/2020
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 về phê duyệt danh mục, lộ trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Trần Thị Ngọc Châu
Tài liệu đính kèm 1085-SGDDT-VP_20.rar