Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v triển khai thực hiện Quyết định 3181/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt QTNB trong giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Số ký hiệu văn bản 2557/SGDDT-VP
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quyết định 3181/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt QTNB trong giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Trần Thị Ngọc Châu
Tài liệu đính kèm 2557-SGDDT-VP_21.rar