Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số: 135/BC-SGDĐT, ngày 24 tháng 06 năm 2022 V/v báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 135/BC-SGDĐT
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 24/06/2022
Trích yếu nội dung Số: 135/BC-SGDĐT, ngày 24 tháng 06 năm 2022 V/v báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Trần Thị Ngọc Châu
Tài liệu đính kèm BaoCao_6Thang_DauNam_TT17_23062022.pdf