Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lịch công tác Năm 2022
Tuần 48, từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 tới ngày 27 tháng 11 năm 2022
Từ ngày 14/11/2022 tới ngày 20/11/2022
4. LỊCH CHI TIẾT
Thứ Buổi Thời gian, Nội dung công việc Địa điểm Phụ trách Thành phần
Hai 28/11 Sáng 07 giờ 30: Dự Lễ chào cờ đầu tuần TTHC VP Toàn cơ quan
8g: HỌP GIAO BAN TOÀN CƠ QUAN 302 VP Toàn cơ quan
Tập huấn giáo dục văn hóa dân tộc trong trường PTDTNT (cả ngày) Tp HCM GDTrH-TX Theo QĐ
Tập huấn đội ngũ cốt cán cấp học MN Tp HCM GDMN Theo QĐ
Tập huấn công tác quản lý VBCC ( 2 ngày) Nha Trang QLCL Đ/c Trung
10g: Họp Đoàn Thanh tra trường THPT Châu Thành 302 Ttra Theo QĐ
9g: Họp BCH Đảng ủy về công tác nhân sự các đv trực thuộc 302 TCCB BCH Đảng ủy và theo CV triệu tập
Chiều 14 giờ: Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh 301 LĐS Mời GĐ dự. KHTC chuẩn bị nội dung
       
15g: Thẩm định TTNN BR TCCB Theo QĐ
Ba 29/11 Sáng 8g:  V/v: họp thống nhất các nội dung của dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  SNN QLCL Mời đ/c Vương dự [300/GM-SNN]
8g: Tập huấn khơi gợi ý tưởng sáng tạo, định hướng nghề nghiệp cho HS KS Bạch Ngân GDTrH-TX Theo CV triệu tập
Tập huấn giáo dục văn hóa dân tộc trong trường PTDTNT (cả ngày) Tp HCM GDTrH-TX Theo QĐ
Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn THCS Phước Bửu (XM, cả ngày) XM GDTrH-TX Theo QĐ, Nguyên, Hưng
Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn THCS Nguyễn thị Định (LĐ, cả ngày) GDTrH-TX Theo QĐ, đ/c hào
8g30: Công bố QĐ thanh tra THCS Huỳnh Tịnh Của TTra Theo QĐ
       
Chiều 14g: Họp bàn về công tác phân luồng cho HS 302 GDTrH-TX Theo Thư mời
       
       
Tư 30/11 Sáng 8g: Tập huấn khơi gợi ý tưởng sáng tạo, định hướng nghề nghiệp cho HS KS Bạch Ngân GDTrH-TX Theo CV triệu tập
  Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn THCS Kim Long (cả ngày) GDTrH-TX Theo QĐ, đ/c Hưng
  Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn THCS Phước Hòa (cả ngày) GDTrH-TX Theo QĐ. đ/c Thương
  Tập huấn giáo dục văn hóa dân tộc trong trường PTDTNT (cả ngày) Tp HCM GDTrH-TX Theo QĐ
         
         
Chiều        
       
       
Năm 1/12 Sáng Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn THPT Nguyễn Khuyến (cả ngày) VT GDTrH-TX Theo QĐ: Đ/c Tú, Hưng
Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn THPT Dương Bạch Mai (cả ngày) Đ.Đ GDTrH-TX Theo QĐ: Đ/c Thương, Bách
Tổ chức  chuyên đề lồng ghép GD ATGT cấp học MN GDMN Theo Cv triệu tập
Kiểm tra việc cấp phát VBCC tại pgd Phú Mỹ PM QLCL Theo QĐ
Chiều Tọa đàm công tác xã hội trong trường học HTD2 TTHN GDTrH-TX Theo Cv triệu tập. PGĐ Ba chủ trì
       
Sáu 2/12 Sáng 8g: Kiểm tra công tác PC, XMC tp VT VT GDTrH-TX Theo QĐ
Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn THCS Đất Đỏ (cả ngày) GDTrH-TX Theo QĐ. đ/c Nguyên
Kiểm tra hỗ trợ chuyên môn trường NDTKH (cả ngày) GDTrH-TX Theo QĐ. đ/c Tú, Thu
Kiểm tra việc cấp phát VBCC tại THPT TQK và THPT VTS   QLCL Theo QĐ
Chiều        
       
       
       
Bảy 3/12 Sáng        
         
Chiều 14 giờ:  Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh để thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN và công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023      
         
CN 4/12   08 giờ: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (cả ngày) HTA LĐS Mời GĐ dự
         
Nơi nhận:  Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11  năm 2022
- Các đ/c LĐ Sở+CĐ ngành; TL. GIÁM ĐỐC
- Các phòng CM Sở;  CHÁNH VĂN PHÒNG
LÊ VĂN TUYỀN

Ghi chú: