Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lịch công tác Năm 2022
Tuần 26, từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 tới ngày 26 tháng 6 năm 2022
Từ ngày 13/06/2022 tới ngày 19/06/2022
4. LỊCH CHI TIẾT
Thứ Buổi Thời gian, Nội dung công việc Địa điểm Phụ trách Thành phần
Hai 27/06 Sáng 8g: HỌP GIAO BAN CƠ QUAN 302 VP LĐS, CĐN, Tp, PTP
8g30: Họp thường kì UBT 6 tháng đầu năm (cả ngày) 301 LĐS Mời GĐ dự [597/GM-UBND]
Chiều Tập huấn sử dụng sgk lớp 7, lớp 10 trực tuyến ( cả tuần) GDTrH-TX Theo CV triệu tập. Đ/c Thương phụ trách
Ba 28/06 Sáng Họp ban sao in và kiểm tra CSVC sao in đề thi TN thpt 2022 LQĐ QLCL Theo QĐ. GĐ chủ trì
Dự hội thảo đánh giá kết quả hoàn thành chương trình ETEP ( 3 ngày ) GDTrH-TX Đ/c Hưng
8h30: thẩm định cơ sở thành lập KNS GDTrH-TX Theo QĐ. đ/c Trí chủ trì
Họp Tổng kết tuyển quân QK7 LĐS Mời PGĐ Ba dự [16/TM-VP]. Thành đưa rước
8g30:Họp bình xét thi đua khối thi đua các Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 PM Vp Mời đ/c Phương dự 25/GM-PGDĐT]
08 giờ: Nghe báo cáo các dự án (nd 2) 2. Trường Đại học BR-VT, TPVT
302 UBT KHTC Mời KHTC dự
Khảo sát sơ bộ Mn Thanh Bình, Sao Mai XM GDMN Theo QĐ
Chiều 14h30 họp thẩm định điều kiện tổ chức dạy chương trình bổ trợ kiến thức văn hóa cho trường cao đẳng quốc tế Vabis 302 GDTrH-TX Theo CV triệu tập. Đ/c Trí chủ trì
13g30: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy VP T. ủy LĐS Mời GĐ dự [648-GM/TU]
Tư 29/06 Sáng Tổ chức cách ly Ban sao in đề thi TN thpt 2022 LQĐ QLCL Theo QĐ. GĐ chủ trì
Họp BCĐ 35 VP T. ủy LĐS Mời GĐ dự
10 giờ: Nghe báo cáo việc chuẩn bị tổ chức kiểm điểm theo kết luận số 404/KL-TTCP 301 UBT KHTC Mời KHTC dự (theo lịch UBT)
08 giờ: Họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 307 UBT LĐS Mời PGĐ Ba dự
9g30: Họp báo công bố số liệu Thống kê kinh tế xã hội - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2022 Cục TK KHTC Mời KHTC dự [25/GM-CTK]
8g30: Họp Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch VP T. ủy LĐS Mời GĐ dự [646-GM/TU]
Chiều Rút bài phúc khảo TS 10 604 QLCL Theo QĐ. PGĐ chủ trì
14g: 14 giờ: Họp TTr UBND tỉnh: 1. Nghe báo cáo tình hình tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2022
301 UBT LĐS Mời PGĐ Ba dự
14 giờ: Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 KHTC Mời KHTC dự (theo lịch UBT)
Năm 30/06 Sáng Thẩm định cơ sở tư vấn du học AiKai (Châu Đức) QLCL Đ/c Trung, Vương
8g: 08 giờ: Họp Tập thể UBND tỉnh
301 UBT LĐS Mời GĐ dự
Đánh giá ngoài Mn Thanh Bình, Sao Mai XM GDMN Theo QĐ
08 giờ: Dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024 về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW Vp MTTQ LĐS Mời PGĐ Ba hoặc Vp dự
Chiều 14 giờ: Nghe báo cáo rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 301 UBT LĐS Mời GĐ dự
14g: Họp về công tác dạy nghề cho HS trường DTNT 302 GDTrH-TX Theo Cv triệu tập
Sáu 01/7 Sáng Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TX Tỉnh TTra Theo CV triệu tập. PGĐ Ba chủ trì
8g: Tham dự lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân Long Sơn Vp Mời đ/c Tiến dự [83/TM-SYT]
Chấm phúc khảo TS 10 CT QLCL Theo QĐ.
Chiều 15 giờ: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh VT LĐS Mời GĐ dự (theo lịch UBT)
14g: Họp BCH Công đoàn ngành THPT VT CĐN Theo Thư mời của CĐN
Bảy 02/07 Sáng
Chiều
CN 03/07 Dự Khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh LĐS Theo thư mời cá nhân GĐ, PGĐ [7837/GM-UBND]
Nơi nhận: Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2022
- Các đ/c LĐ Sở+CĐ ngành; TL. GIÁM ĐỐC
- Các phòng CM Sở; CHÁNH VĂN PHÒNG
LÊ VĂN TUYỀN

Ghi chú: