Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 49, từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 tới ngày 5 tháng 12 năm 2021
Từ ngày 22/11/2021 tới ngày 28/11/2021
4. LỊCH CHI TIẾT TUẦN 48 TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2021
Thứ Buổi Thời gian, Nội dung công việc Địa điểm Phụ trách Thành phần
Hai 29/11 Sáng Theo dõi tình hình tiêm vắc xin tại các huyện, tx, tp h, tx, tp 3 Tổ Theo QĐ 992
Họp Tỉnh ủy VP T. ủy LĐS Mòi Giám đốc dự
10g30 Họp chi bộ 3 302 Cb3 Đảng viên CB3
Chiều Bồi dưỡng Ngoại ngữ Modul 1 (2 ngày) Online GDTrH-TX Đ/c Phương, Hưng
14g: HỌP GIAO BAN CƠ QUAN 302 VP LĐS, CĐN, TP, PTP
Làm phách bài thi tuyển chưc danh LĐQL 604 TCCB Theo QĐ
Họp Thông qua kiểm điểm cuối năm LĐS 302 TCCB LĐS, CĐN, TP, PTP
Ba 30/11 Sáng 08 giờ 00: Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (phiên chính thức, HTA TTHN LĐS Mời Giám đốc dự (lịch UBT)
08 giờ Tập huấn QL VBCC Online QLCL Đ/c Trung, Vân, Vương
8g: Họp thẩm định TL GD địa phương 604 GDTH Theo QĐ. Đ/c Triều hỗ trợ kĩ thuật
8g30: Hội thảo tổng kết Nghị định số 27/2015/NĐ-CP về xét tặng NGUT, NGND và góp ý dự thảo (đ/c Khanh hỗ trợ KT) 302 TT TĐ Tp: GĐ, CĐN, TP và HĐTĐ KK Tỉnh
8g: Họp triển khai thông tư 07/2020 quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam 302 VP Đ/c Tiến
Chấm bài thi tuyển chức danh LĐQL THPT CT TCCB Theo QĐ
Tập huấn về BĐKH và BVMT cấp học MN Online GDMN Theo QĐ
Chiều Làm việc bình thường
Tư 1/12 Sáng 08 giờ 00: Họp Tổ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN và công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 VP T. ủy LĐS Mời Giám đốc dự (lịch UBT)
Khảo sát sơ bộ MN Long Hương Tp BR QLCL Theo QĐ
8g: Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ tại xã An Ngãi, huyện Long Điền Ttra Theo QĐ
Chiều 14 giờ 00: Họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 03 mở rộng VP HĐND LĐS Mời Giám đốc dự (lịch UBT)
Năm 2/12 Sáng 08 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 về một số nội dung HTA TTHN LĐS Mời Giám đốc dự (lịch UBT)
Khảo sát sơ bộ MN Long Tâm Tp BR QLCL Theo QĐ
Chiều Hỗ trợ CM cho PGD Châu Đức Online GDTrH-TX Theo CV triệu tập
Sáu 3/12 Sáng 08 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh 302 UBT LĐS KHTC chuẩn bị nd. Mời GĐ dự
Họp Tổ Hội đồng nhân dân tp BR LĐS Mời Giám đốc dự
8g30: Họp báo cáo viên Dư luận xã hội BTG LĐS Mời PGĐ Ba dự (48-GM)
8g: Họp đánh giá viên chức trực thuôc 302 TCCB Theo QĐ
Khảo sát sơ bộ THPT Trần Hưng Đạo PM QLCL Theo QĐ
Chiều Họp Chi bộ 1 302 CB1 Đảng viên Cb 1
Bảy 4/12
CN 5/12
Nơi nhận: Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 29 tháng 11 năm 2021
- Các đ/c LĐ Sở+CĐ ngành; TL. GIÁM ĐỐC
- Các phòng CM Sở; CHÁNH VĂN PHÒNG
LÊ VĂN TUYỀN

Ghi chú: