Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
13604/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:
23672/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 15/11/2022
Lượt xem:
33120/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 22/09/2022
Ngày kết thúc: 22/10/2022
Lượt xem:
41353/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 13/05/2022
Ngày kết thúc: 13/06/2022
Lượt xem:
51148/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:
631/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 07/01/2022
Ngày kết thúc: 17/01/2022
Lượt xem:
73009/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 25/11/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:
824/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 03/01/2020
Ngày kết thúc: 08/01/2020
Lượt xem:
91907/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 26/09/2019
Ngày kết thúc: 01/10/2019
Lượt xem:
101811/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 18/09/2019
Ngày kết thúc: 30/09/2019
Lượt xem:
111796/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 16/09/2019
Ngày kết thúc: 28/09/2019
Lượt xem:
12DeAnGDTM2019
Ngày bắt đầu: 11/09/2019
Ngày kết thúc: 22/09/2019
Lượt xem:
131816/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 17/09/2019
Ngày kết thúc: 20/09/2019
Lượt xem:
14DuThaoCNTT20192020
Ngày bắt đầu: 09/09/2019
Ngày kết thúc: 19/09/2019
Lượt xem:
15/SGDĐT-VP
Ngày bắt đầu: 19/08/2019
Ngày kết thúc: 27/08/2019
Lượt xem:
161504/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 06/08/2019
Ngày kết thúc: 12/08/2019
Lượt xem:
171478/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 31/07/2019
Ngày kết thúc: 06/08/2019
Lượt xem:
1832/2015/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/05/2019
Ngày kết thúc: 31/05/2019
Lượt xem:
Thông báo