Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1000/SGDDT-KHTC, ngày 12 tháng 4 năm 2022 V/v triển khai văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


338 người đã bình chọn
Tin liên quan
1 2