Chi tiết cho VNEN6359_15

PropertyValue
Tên:VNEN6359_15
Trích dẫn:Tài liệu Mô hình trường học mới theo công văn theo công văn 1824/SGDĐT-GDTrH, ngày 30 tháng 12 năm 2015
tên tập tin:1824-SGDĐT-GDTrH_15.rar
Kích thước: 53.05 MB
Định dạng:rar (Mime Type: application/x-rar)
Tạo bởi:Phạm Ngọc Triều
Tạo ngày: 31/12/2015 09:06
Quyền xem:Everybody
Lượt tải:1685 Lượt tải