Công văn số 1751/SGDĐT-TTr: V/v tổ chức hội nghị triển khai công tác thanh tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ và kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019

In

Thứ năm, 20 Tháng 9 2018 14:58

THANHTRA

Số: 1751/SGDĐT-TTr, ngày 20 tháng 9 năm 2018. Download