Quyết định số 174/QĐ-SGDĐT: V/v Ban hành Quy trình tổ chức thi và sát hạch kỳ thi Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017

In

Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 15:27

TCCB

Số: 174/QĐ-SGDĐT, ngày 08 tháng 03 năm 2017. Download