Công văn số 1538/SGDĐT-TCCB&CNTT: V/v triển khai Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

In

Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 10:31

TCCB

Số: 1538/SGDĐT-TCCB&CNTT, ngày 08 tháng 9 năm 2017. Download