Quyết định số 931/QĐ-SGDĐT: V/v ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

In

Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 10:46

CNTT

Số: 931/QĐ-SGDĐT, ngày 08 tháng 10 năm 2018. Download