Quyết định số 501/QĐ-SGDĐT: V/v thanh tra thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Long Điền

In

Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 09:51

THANHTRA

Số: 501/QĐ-SGDĐT, ngày 04 tháng 6 năm 2018. Download