Công văn số 1545/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Cthông báo chuyên mục “Hỏi và đáp về Luật Ngân sách nhà nước năm 2015” trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính

In

Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 08:47

KHTC

Số: 1545/SGDĐT-KHTC, ngày 11 tháng 9 năm 2017. Download