Công văn số 125/SGDĐT-KHTC: V/v triển khai Quyết định 3676/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

In

Thứ năm, 10 Tháng 1 2019 15:00

KHTC

Số: 125/SGDĐT-KHTC, ngày 10 tháng 01 năm 2019. Download