Quyết định số 1024/QĐ-SGDĐT: V/v cử Đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương

In

Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 16:16

GDTrH

Số: 1024/QĐ-SGDĐT, ngày 24 tháng 11 năm 2017. Download