Quyết định số 481/QĐ-SGDĐT: V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức 02 đợt bồi dưỡng phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên tiếng Anh cấp THPT và THCS – Năm 2018

In

Thứ hai, 28 Tháng 5 2018 15:54

GDTrH

Số: 481/QĐ-SGDĐT, ngày 25 tháng 05 năm 2018. Download