Công văn số 315/SGDĐT-VP: V/v mời đồng chí Trưởng phòng GDĐT dự buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GDĐT về tình hình giáo dục của tỉnh

In

Thứ năm, 09 Tháng 3 2017 15:17

VANPHONG

Số: 315/SGDĐT-VP, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Trưởng phòng GDĐT huyện/ thành phố.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GDĐT kính mời đồng chí Trưởng phòng GĐĐT đến tham dự buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download