Thông báo số 1847/SGDĐT-VP: V/v treo cờ rủ để tang theo nghi thức Quốc tang Đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

In

Thứ sáu, 05 Tháng 10 2018 14:45

VANPHONG

Số: 1847/SGDĐT-VP, ngày 05 tháng 10 năm 2018. Download