Công văn số 376/SGDĐT-CTHSSV: V/v nhận và dán Poster để hưởng ứng chiến dịch hành động Giờ Trái Đất-2017

In

Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 15:54

CTHSSV

Số: 376/SGDĐT-CTHSSV, ngày 17 tháng 03 năm 2017

     Kính gửi:   
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận công văn số 667/PCBRVT-KGMBĐ ngày 08/03/2017 của Công ty điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu về việc dán poster hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất- 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở hỗ trờ ngành điện lực dán Poster để tuyên truyền, hành động Giờ Trái đất với thông điệp “Tắt đèn, bật tương lai” như sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download