KẾ HOẠCH số 862/KH-SGDĐT: Tập huấn mô đun chương trình giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non Giai đoạn 2013-2015

In

Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 16:09

GDMN

Số:  862/KH-SGDĐT, ngày 28 tháng 6 năm 2013

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-BGDĐT  về kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GVMN) giai đoạn 2013-2015.
Công văn số 3673/BGDĐT-GDMN ngày 31/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tập huấn mô đun chương trình giáo dục mầm non (CT-GDMN) cho CBQL và GVMN.
Căn cứ Kế hoạch số 762/KH-SGDĐT ngày 07/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sở về bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2013 cho đội ngũ CBQL và GV. Sở GDĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CT-GDMN, giai đoạn 2013-2015 như sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download