Công văn số 559/SGDĐT-GDMN: V/v báo cáo công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

In

Thứ ba, 18 Tháng 4 2017 15:09

GDMN

Số: 559/SGDĐT-GDMN, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

Căn cứ Thông báo số 180/TB-BGDĐT ngày 17/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc về tình hình giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu; Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ đối với giáo dục mầm non (GDMN): Ưu tiên xã hội hóa để phát triển hệ thống cơ sở GDMN, đặc biệt là các cơ sở mầm non chất lượng cao.
Trong những năm gần đây quy mô mạng lưới trường, cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn Tỉnh ngày càng mở rộng. Hệ thống trường, cơ sở GDMN ngoài công lập đã giúp giảm tải trong chiêu sinh cho hệ thống giáo dục công lập, tạo điều kiện thuận lợi, huy động học sinh ra lớp, phù hợp với yêu cầu xã hội nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của Tỉnh. Bên cạnh trường, cơ sở GDMN ngoài công lập được cấp phép và hoạt động hiệu quả, vẫn còn các cơ sở GDMN ngoài công lập hoạt động với số lượng học sinh đông vượt quy mô cho phép; cơ sở MNNCL hoạt động không phép. Những cơ sở này là nơi dễ phát sinh những tiêu cực trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho học sinh.
Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, của nhân dân đối với các dịch vụ giáo dục chất lượng cao trong GDMN, góp phần hoàn thành mục tiêu xã hội hóa giáo dục. Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download