Thông báo số 311/SGDĐT-KT&KĐCL: Môn thi, ngày thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

In

Thứ tư, 08 Tháng 3 2017 15:00

KTKDCL

Số: 311/SGDĐT-KT&KĐCL, ngày 07 tháng 03 năm 2017


Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học phổ thông và kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);
Căn cứ công văn số 1804/UBND-VP ngày 7/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh ngày thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018;
Sở GDĐT thông báo môn thi, ngày thi, lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download