Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo Dục Đào Tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo Dục Đào Tạo
Số ký hiệu văn bản 424/SGDDT-VP
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo Dục Đào Tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo Dục Đào Tạo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Trần Thị Ngọc Châu
Tài liệu đính kèm 424-SGDDT-VP_24.rar