Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v lịch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Kế hoạch số 66/KH-HĐPH và Kế hoạch số 67/KH-HĐPH ngày 21/3/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2824/SGDDT-VP
Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày hiệu lực 04/07/2024
Trích yếu nội dung V/v lịch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Kế hoạch số 66/KH-HĐPH và Kế hoạch số 67/KH-HĐPH ngày 21/3/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Văn Ba
Tài liệu đính kèm 2824-SGDDT-VP_24.pdf