Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
  1. ĐẢNG ỦY SỞ
   1. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
   2. PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
   3. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
   4. CÁC CHI BỘ 1, 2, 3
   5. CÔNG ĐOÀN NGÀNH
  2. LÃNH ĐẠO SỞ
   1. GIÁM ĐỐC SỞ
   2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ
  3. PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
   1. VĂN PHÒNG SỞ
   2. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
   3. THANH TRA SỞ
   4. GIÁO DỤC MẦM NON - TIỂU HỌC
   5. GIÁO DỤC TRUNG HỌC - THƯỜNG XUYÊN
   6. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  4. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
   1. CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
   2. CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
   3. CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
   4. TRƯỜNG CAO ĐẨNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU
   5. TRƯỜNG KHUYẾT TẬT BÀ RỊA
   6. TRƯỜNG KHIẾM THỊ HỮU NGHỊ
  5. CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   1. PHÒNG GD&ĐT TP. BÀ RỊA
   2. PHÒNG GD&ĐT TP. VŨNG TÀU
   3. PHÒNG GD&ĐT TX. PHÚ MỸ
   4. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU ĐỨC
   5. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN XUYÊN MỘC
   6. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẤT ĐỎ
   7. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN
   8. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CÔN ĐẢO