Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
11457/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 09/04/2024
Ngày kết thúc: 13/04/2024
Lượt xem:
2960/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 07/03/2024
Ngày kết thúc: 12/03/2024
Lượt xem:
3595/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 02/02/2024
Ngày kết thúc: 15/02/2024
Lượt xem:
44772/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 28/11/2023
Ngày kết thúc: 10/12/2023
Lượt xem:
53812/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 26/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:
63555/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 12/09/2023
Ngày kết thúc: 22/09/2023
Lượt xem:
7 3391/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 31/08/2023
Ngày kết thúc: 10/09/2023
Lượt xem:
8 2884/SGDDT-GDMNTH
Ngày bắt đầu: 09/08/2023
Ngày kết thúc: 19/08/2023
Lượt xem:
92752/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 03/08/2023
Ngày kết thúc: 13/08/2023
Lượt xem:
10 2509/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 27/07/2023
Lượt xem:
11 1993/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 13/06/2023
Ngày kết thúc: 23/06/2023
Lượt xem:
121688/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 19/05/2023
Ngày kết thúc: 29/05/2023
Lượt xem:
131183/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 12/04/2023
Ngày kết thúc: 22/04/2023
Lượt xem:
1489/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 12/01/2023
Ngày kết thúc: 22/01/2023
Lượt xem:
153604/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 28/10/2022
Ngày kết thúc: 28/11/2022
Lượt xem:
163672/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 15/11/2022
Lượt xem:
173120/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 22/09/2022
Ngày kết thúc: 22/10/2022
Lượt xem:
181353/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 13/05/2022
Ngày kết thúc: 13/06/2022
Lượt xem:
191148/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 25/04/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:
2031/SGDDT-KHTC
Ngày bắt đầu: 07/01/2022
Ngày kết thúc: 17/01/2022
Lượt xem:
213009/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 25/11/2021
Ngày kết thúc: 25/12/2021
Lượt xem:
2224/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 03/01/2020
Ngày kết thúc: 08/01/2020
Lượt xem:
231907/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 26/09/2019
Ngày kết thúc: 01/10/2019
Lượt xem:
241811/SGDDT-VP
Ngày bắt đầu: 18/09/2019
Ngày kết thúc: 30/09/2019
Lượt xem:
251796/SGDDT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 16/09/2019
Ngày kết thúc: 28/09/2019
Lượt xem:
26DeAnGDTM2019
Ngày bắt đầu: 11/09/2019
Ngày kết thúc: 22/09/2019
Lượt xem:
271816/SGDDT-TCCB
Ngày bắt đầu: 17/09/2019
Ngày kết thúc: 20/09/2019
Lượt xem:
28DuThaoCNTT20192020
Ngày bắt đầu: 09/09/2019
Ngày kết thúc: 19/09/2019
Lượt xem:
29/SGDĐT-VP
Ngày bắt đầu: 19/08/2019
Ngày kết thúc: 27/08/2019
Lượt xem:
301504/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 06/08/2019
Ngày kết thúc: 12/08/2019
Lượt xem:
311478/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày bắt đầu: 31/07/2019
Ngày kết thúc: 06/08/2019
Lượt xem:
3232/2015/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/05/2019
Ngày kết thúc: 31/05/2019
Lượt xem:
Thông báo