Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 đối với GDMN; Tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022

Thực hiện Công văn số 2450/SGDĐT-GDMNTH ngày 17/8/2022 của Sở GDĐT, từ ngày 22/8/2022 - 26/8/2022 tại Trường mầm non Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa Sở GDĐT đã tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 đối với GDMN; tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho 130 đại biểu là CBQL, GVMN cốt cán. Đại biểu tham gia được nghe báo cáo Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 và 08 Chuyên đề; các văn bản chỉ đạo về chính sách mới của Trung ương và địa phương, cụ thể:

3 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4