Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1566/SGDĐT-KHTC, ngày 15 tháng 08 năm 2019 V/v tổng hợp nhu cầu trường, lớp, học sinh và số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

 

Để có cơ sở ban hành kế hoạch trường, lớp, học sinh và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp nhu cầu trường, lớp, học sinh và số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 (theo các biểu mẫu đính kèm), cụ thể như sau:

- Mẫu 1a - dùng cho cấp học mầm non chỉ có các trường công lập.

- Mẫu 1b - dùng cho cấp học mầm non chỉ có các trường, nhóm trẻ ngoài công lập (gồm các trường ngoài công lập và các nhóm trẻ độc lập có phép).

- Mẫu 2a - dùng cho cấp học tiểu học chỉ có các trường công lập.

- Mẫu 2b - dùng cho cấp học tiểu học chỉ có các trường ngoài công lập (không bao gồm trường phổ thông có nhiều cấp học do Sở quản lý).

- Mẫu 3 - dùng cho cấp học THCS (gồm cả các trường công lập, ngoài công lập, không bao gồm trường phổ thông có nhiều cấp học do Sở quản lý).

 - Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 26 tháng 8 năm 2019, (file mềm xin gửi qua địa chỉ email: thongke.sobariavungtau@gmail.com).

Đây là nhiệm vụ quan trọng để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

File đính kèm: Download

1450 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4