Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến hỗ trợ 100% học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, HS THPT, học viên GDTX

    Sở Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo, HS và học viên trên địa bàn tỉnh. Dự kiến nội dung này sẽ được HĐND tỉnh xem xét thông qua vào kỳ họp tháng 7/2024.
    Theo đó, đối tượng thụ hưởng chính sách là trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh trung học phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và ngoài công lập được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
    Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí công lập theo quy định của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho từng cấp học. Thời gian thực hiện hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 9 tháng/năm học, bắt đầu từ năm học 2024-2025.
    Việc hỗ trợ học phí là cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng với cha mẹ và học sinh, nhằm thực hiện mục tiêu “xây dựng lộ trình đến năm 2045 trở thành một trong các tỉnh, thành đầu tiên có nền giáo dục phổ thông hoàn toàn miễn phí toàn diện” đề ra tại Nghị quyết 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và  Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tin từ phòng KHTC Sở GD&ĐT.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4