Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 2420/SGDDT-QLCL, ngày 11 tháng 12 năm 2019 V/v báo cáo công tác tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT

Kính gửi: Các Trung tâm ngoại ngữ , trung tâm Tin học trực thuộc.

Thực hiện công văn số 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Cục quản lý chất lượng về việc rà soát công tác kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), sở Giáo dục và đào tạo yêu cầu các Trung tâm ngoại ngữ, Tin học trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với việc kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

- Dừng việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C theo chương trình giáo dục thường xuyên theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (có gửi đính kèm).

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ quản lý và cấp chứng chỉ ngoại ngữ các khóa đã đào tạo trước ngày 15 tháng 01 năm 2019.  Báo cáo số lượng học viên hiện đang còn theo học chương trình chứng chỉ ngoại ngữ theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT và dự kiến cấp chứng chỉ trong thời gian tới (theo mẫu báo cáo đính kèm).

2. Đối với việc sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

- Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin thực hiện theo Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của liên bộ Bộ GDĐT và Bộ TTTT (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 17). Tính đến thời điểm hiện tại, Sở GDĐT đã phối hợp cùng Sở TTTT tổ chức kiểm tra, thẩm định và công nhận 02 trung tâm đủ điều kiện đảm bảo chất lượng để tổ chức sát hạch và cấp chỉ ứng dụng CNTT theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17 đó là Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ quốc tế Á Châu và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vũng Tàu.

- Sở GDĐT đề nghị các trung tâm báo cáo số liệu tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ƯDCNTT (theo mẫu đính kèm) gửi về sở (phòng QLCL) trước ngày 22 tháng 12 năm 2019, đồng thời Email file báo cáo đến hộp thư phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn. Nếu cần thêm thông tin đề nghị liên hệ số điện thoại 0254.542054 để được cung cấp.

          Trân trọng./. 
File đính kèm: Download
724 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5