Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

- Công văn số: 287/SGDDT-TCCB, ngày 18 tháng 02 năm 2020 V/v lấy ý kiến cho Dự thảo Hướng dẫn những vướng mắc việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập: Download

- Hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019: Download

- Hướng dẫn tổ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019: Download

- Hướng dẫn tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019: Download

- Hướng dẫn tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019: Download

 

2593 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...