Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thi tuyển chức danh quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

- Thông báo số 633/TB-SGDĐT:  V/v danh mục tài liệu và các nội dung liên quan đến đề thi phần thi viết, Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

- Thông báo số 607/TB-SGDDT:  V/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

- Công văn số 598/SGDDT-TCCB: V/v dự kiến tiến độ công việc thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở 2021

- Kế hoạch số 597/KH-SGDDT: V/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

1792 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...