Kế hoạch ôn tập, lịch thi kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017

Đề cương ôn tập

Tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên từ năm học 2016 – 2017